Veri Madenciliği

Veri madenciliği, büyük ölçekli veriler arasından faydalı bilgiye ulaşma, bilgiyi arama işidir. Büyük veri yığınları içerisinden gelecekle ilgili tahminde bulunabilmemizi sağlayabilecek bağıntıların bilgisayar programı kullanarak aranması olarak da tanımlanabilir. Leverage Bilişim olarak, büyük veri odaklı projelerimizde veri madenciliği ve makine öğrenmesi entegrasyonları opsiyonlarını müşterilerimize sunmaktayız. Süreç kontrollerinde ve karar destek mekanizmaları bulunan her modülde veri odaklı, öğrenebilen sistemler müşterilerimizin sorunlarında çözüm olabilir. Çözümlerin uzun süreli ve geliştirilebilir olması adına ölçeklendirilebilir ve yönetebilir sistemler oluşturabilmek olmazsa olmazlardandır. Bu sebeple makine öğrenmesi modüllerini mikro servisler olarak genel sorunun çözümüne destek olacak daha küçük bir parçanın çözümü olarak üretmeyi tercih etmekteyiz.